Vragen

stenencirkel
 
Er kunnen vragen en issues in je leven zijn waar je niet verder mee komt. Dat kunnen bepaalde gedachtepatronen zijn waar je niet los van komt of er is verwarring in je. Het kan zijn dat je de heftigheid van je ervaringen niet begrijpt of de diepere verbinding met jezelf mist. 
Erover nadenken helpt niet (meer) en zelfs therapie is niet behulpzaam genoeg. Dan kan het helpen om met behulp van de Akasha Kronieken uit te zoemen naar het niveau van je ziel. Vanuit dit ruime perspectief krijg je een andere kijk op wat er speelt in je leven. Je krijgt zicht op wie je ten diepste bent en alleen dat is al een verlichtende ervaring. Hierdoor kan je doorgaans beter om gaan met wat er speelt. 
 
Je kunt vragen stellen over alle aspecten van je leven:

* fysiek: over bepaalde klachten of lichamelijke sensaties
* emotioneel: over moeilijkheden op het gebied van relaties, familie,                        over (gebrek aan) zelfliefde of omgaan met gevoelens als verdriet,                        eenzaamheid of angst.
* spiritueel: levensvragen op het gebied van motivatie, zingeving of  omtrent          de dood.
 
Je vragen hoeven geen problematische aanleiding te hebben! Als je jezelf dieper wilt leren kennen of wilt weten wat de volgende stap is in jouw ontwikkelingsproces, ben je ook van harte welkom!
 
Er gelden een paar ‘spelregels’:
* je kunt geen vragen stellen over iemand anders, wel over jouw relatie met diegene.
* laat je vraag niet gaan over wanneer, er worden geen voorspellingen gedaan. Ook vragen die enkel met ja of nee te beantwoorden zijn, zijn niet behulpzaam.
Laat je vraag gaan over wat je werkelijk na aan het hart ligt. Hoe preciezer en oprechte de vraag, hoe vervullender en bevredigender het antwoord zal zijn. 
 
Schrijf je vragen op van tevoren en neem ze mee. Het formuleren van je vraag/vragen, is belangrijk voorwerk. Mocht je niet duidelijk krijgen wat je vraag precies is, dan kunnen we daar, voor het begin van de reading nog even tijd aan besteden.